Effektiv rapportering

EIOPA-rapporteringen for pensjonskasser øker byrden ved tilsynsrapportering drastisk. Ved å finne effektive rapporteringsløsninger unngår man at dette blir et eneste stort tidssluk. Å identifisere og løse datakvalitetsproblemer på et tidlig stadium forebygger fremtidige problemer. Her kommer Escali inn i bildet..

Escali Supervision - EIOPA-rapportering gjort enkelt

Escali Supervision er et rapporteringsverktøy for EIOPA-rapportering for pensjonskasser. Programvaren har full støtte for alle alle rapportene som skal sendes inn til Finanstilsynet hvert kvartal.
Les mer om Escali Supervision
Les vår bloggartikkel om EIOPA-rapportering for pensjonskasser (engelsk)

XBRL-konverterer

EIOPA-rapporteringen må sendes inn på XBRL-format. I Escali Supervision er det en innebygget funksjonalitet som gjør at du enkelt kan konvertere rapportene før innsendelse. Rapportene blir også produsert på et leservennlig Excel-format.
Les mer om vår XBRL-konverterer
EIOPA-rapportering gjort enkelt

XBRL-taksonomi og valideringer

Når man produserer XBRL-filen ved hjelp av Escali Supervision kjøres det automatisk en validering av filen basert på EIOPA sine omfattende valideringer. Disse valideringene krever at data er konsistent gjennom hele rapporten. Det er derfor viktig at data fra ulike kilder stemmer overens med en stor grad av nøyaktighet.
Les mer om XBRL-taksonomien
HubSpot Video

 

Book a meeting in the calendar

Integrasjon mot eksisterende programvare

Escali Supervision kan integreres med alt fra regnskaps- til porteføljesystem for å gjøre datainnhentingen lettere. Ved å bruke samme datakilde for både regnskapsrapportering og EIOPA-rapporteringen forsikrer man seg også om at data er konsistent.
Les mer om systemintegrasjon

Fondsgjennomlysning

Escali Financials hjelper deg med å samle inn og strukturere fondsdata, mens Escali Supervision produserer de nødvendige rapportene på det formatet som kreves.
Les mer om våre løsninger for fondsgjennomlysning