EIOPA-rapportering gjort enkelt

Escali Supervision er et rapporteringsverktøy som blir brukt av pensjonskasser for EIOPA II-rapportering. Programvaren har full støtte for alle de kvartalsvise og årlige rapportene i tilsynsrapporteringen.
EIOPA-rapportering krever at store mengder av data rapporteres. I tillegg er det omfattende valideringsregler som stiller store krav til både innhold og format. Ved hjelp av Escali Supervision kan du enkelt samle inn data fra ulike kilder og produsere rapportene, samtidig som man lettvint fanger opp feil og usammenhenger i datagrunnlaget.  
Last ned brosjyre
Supervision demo kort versjon

 

 • Datainnsamling
 • Validering
 • Avstem data fra ulike kilder
 • Fullstendig sporbarhet
 • Leservennlige Excel-rapporter
 • XBRL-konvertering for innsendelse
 • Integrert med porteføljesystem
 • Integrasjon mot eksterne systemer
 • Enkel, intuitiv løsning
 • Alltid oppdatert med nyeste endringer fra EIOPA
 • Skybasert

Integrasjon med eksterne programvarer

Escali Supervision kan integreres med ditt regnskaps- og porteføljesystem for å gjøre datainnsamlingen enkel. Ved å bruke samme datakilde for både regnskaps- og EIOPA-rapportering unngår man unødvendige avvik, og sørger for konsistens mellom de ulike rapportelementene. 

Enkel datainnhenting

I tillegg til integrasjon mot andre programvarer, kan du også enkelt klippe og lime data inn i programvaren. Dersom du for eksempel har data i en Excel-fil kan du lime inn data i Supervision uten problemer.
Ber om demo i dag!
Book a meeting in the calendar

Fondsgjennomlysning

EIOPA-regelverket krever at investeringer i fond rapporteres fordelt på verdipapirtype, land og valuta. I praksis vil dette ofte si at man må analysere mange tusen verdipapir. Ved hjelp av Escali Financials får man importert, strukturert og behandlet fondsinnholdet uten problemer. Fondsinnholdet blir videre brukt i en detaljert stresstestberegning og rapportering.

Arbeidsflyt og rollefordeling

Grunnet den store datamengden kan EIOPA-rapporteringen være krevende. Innebygget i Supervision har man derfor en funksjonalitet som gir deg kontroll over progresjonen. Her får du oversikt over hva som er importert, hva som er kontrollert og hva som er godkjent. Man kan også fordele arbeidsoppgaver og sette tidsfrister for de ulike områdene.

Validering

All data blir validert automatisk i Supervision. For hvert steg av rapporteringsprosessen vil brukeren bli varslet om eventuelle feil. Først via en initiell validering når man importerer eller registrerer data, deretter en avstemming av samsvar mellom regnskaps- og investeringsdata. Til slutt kjøres det en fullstendig validering av rapporten som går gjennom alle EIOPA sine mange valideringsregler. Derfor kan du være trygg på at rapporten møter alle datakrav ved innsendelse.

Ekspertise

Våre ansatte har omfattende erfaring med rapportering for pensjonskasser. Ved å ta i bruk Escali-programvare får du også tilgang til vår ekspertise på området. Vi hjelper deg gjerne ved å dele vår kunnskap. Vi forstår dataen, og vi forstår datakravene. 
Tilbake til EIOPA-oversikt