FORT-rapportering

Våre løsninger ivaretar Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT) på en enkel og effektiv måte.

Det eneste du behøver å gjøre er å hente selskapets råbalanse fra regnskapssystemet, samt selskapets investeringsportefølje fra porteføljesystemet, så tar systemet seg av resten.

Har du kontroll på den nye FORT rapporteringen?

Fra januar 2022 kommer det på plass en ny FORT-rapportering. Hele kodeoppsettet blir endret med nye koder og informasjonskrav. Antallet rapporter reduseres fra ni til fire. Resultat og balanse får en oppbygging som er relativt lik dagens løsning, mens de to øvrige rapportene er sammensetning av de gamle rapportene som faller bort. 
Les mer her

Escali Supervision - FORT-rapportering gjort enkelt

Escali har hele regelverket for FORT innebygget i programvaren, som oppdateres fortløpende. Dette sikrer at du til enhver tid rapporterer i tråd med regelverket. Systemet varsler deg også om eventuelle feil eller mangler før du sender inn rapportene.
Ved å bruke samme data til FORT som til regnskapet, noter og Solvens II-rapporteringen, sikrer du konsistens i rapporteringen, noe som sparer deg for mye tid og tilbakemeldinger fra Finanstilsynet.
FORT-Regelverk