Escali-bloggen

EIOPA-rapportering for pensjonskasser - betydelige endringer foreslått

30.mai.2022 12:40:05 / by Andrew Sweetmore posted in Rapportering, EIOPA, Høring, IORP

0 Comments

Den europeiske tilsynsmyndigheten, EIOPA, har sendt et forslag til høring om endringer i rapporteringskravet. Det er planlagt at endringene vil gjelde fra utgangen av 2024. Høringsfristen er 18. juli 2022.

Read More

Fondsinnhold på Tripartite-format

01.mar.2021 18:49:20 / by Tord T. Stensletten posted in EIOPA Reporting, Rapportering, Fond gjennomlysning, Stresstest, EIOPA, Fund look-through

0 Comments

Stresstesting og rapportering av fondsinnhold etter gjennomskjæringsmetoden er en av hovedutfordringene med Solvens II-rapportering for forsikringsselskaper og EIOPA-rapportering for pensjonskasser. Spesielt utfordrende er det at fondsforvalterne ofte leverer hvert sitt format med varierende grad av datakvalitet. Standardformatet Tripartite (TPT) kan derfor bidra til en enklere rapportering.  

Read More

KUN FÅ ENDRINGER I FORT FRA 4. KVARTAL 2020

13.jan.2021 19:49:12 / by Gerdt Vedeler posted in FORT-rapportering, SSB

0 Comments

Det er nå kommet ny kodeliste og nye dokumenter som vil gjelde fra og med rapporteringen 4. kvartal. I denne omgang slipper vi unna med noen få, mindre endringer. Endringene gjelder utelukkende balanseførte leieavtaler. 

Read More

NY FORT-RAPPORTING FOR FORSIKRINGSSELSKAPER FRA 2022

17.des.2020 15:57:01 / by Gerdt Vedeler posted in FORT-rapportering

0 Comments

Fra januar 2022 kommer det på plass en ny FORT-rapportering. Hele kodeoppsettet blir endret med nye koder og informasjonskrav. Antallet rapporter reduseres fra ni til fire. Resultat og balanse får en oppbygging som er relativt lik dagens løsning, mens de to øvrige rapportene er en sammensetning av de gamle rapportene som faller bort.

Read More

Fondsgjennomlysning  - Valutasikring

02.des.2020 09:23:12 / by Tord T. Stensletten posted in SCR, Markedsrisiko, Valutasikring, Valutarisiko, Stresstest, EIOPA, Fondgjennomlysning

0 Comments

Veldig mange fond er valutasikret. Det vil si at de inneholder derivater som i stor grad nuller ut valutarisikoen for den valutaen fondet er registrert i. Et fullstendig valutasikret fond kan redusere solvenskapitalkravet på inntil 25 % av fondets markedsverdi. På grunn av markedsbevegelser er det imidlertid ofte slik at disse fondene ikke er 100% valutasikret hele tiden. Man bør derfor beregne valutarisikoen på alle underliggende papirer, samt den risikoreduserende effekten av sikringsinstrumentene når man stresstester fondsinnholdet. Den risikoreduserende effekten av sikringsinstrumentene i fond kan også ha en vesentlig betydning for motpartsrisikoen.

Read More

Skyløsninger forenkler rapportering

24.nov.2020 18:07:50 / by Andrew Sweetmore posted in Skyløsninger, Rapportering

0 Comments

Programvarer og applikasjoner bruker i økende grad skylagring. Nesten alle bruker nå denne teknologien i hverdagen, enten det er å sikkerhetskopiere data på mobiltelefonen eller å sikkerhetskopiere bilder og annen data.

Read More

Høring - Forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

06.nov.2020 09:33:18 / by Andrew Sweetmore posted in ESG, EU, Bærekraft

0 Comments

Finansdepartementet har i forrige uke sendt på høring et lovforslag fra Finanstilsynet om gjennomføring av to EU-forordninger om bærekraftig finans. EU forordning 2019/2088 handler om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og forordning 2020/852 etablerer rammeverket for et klassifiseringssystem som skal brukes for bærekraftige aktiviteter.

Escali har tidligere kommentert disse forordningene på vår engelske bloggen som du kan lese her

Read More

EIOPA-rapportering – Investeringsliste

16.okt.2020 11:09:22 / by Andrew Sweetmore posted in EIOPA Reporting, Investeringer

0 Comments

 

Read More

Hva er en LEI-kode?

30.sep.2020 15:35:28 / by Gerdt Vedeler posted in EIOPA Reporting, Solvency II reporting

0 Comments

Introduksjon

 

Read More

Hva er en CIC-kode?

15.sep.2020 14:49:18 / by Gerdt Vedeler

0 Comments

Innledning 

 CIC-kode (Complementary Identification Code) er en kategoriseringskode for finansielle instrumenter som benyttes av forsikringsselskaper til Solvens II-rapportering og pensjonskasser i forbindelse med EIOPA-rapporteringen. 

Read More