PORT-rapportering

Våre løsninger ivaretar Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT) på en enkel og effektiv måte.

Det eneste du behøver å gjøre er å hente selskapets råbalanse fra regnskapssystemet, samt selskapets investeringsportefølje fra porteføljesystemet, så tar systemet seg av resten.

Escali Supervision - PORT-rapportering gjort enkelt

Systemet har innebygget hele regelverket for PORT, som oppdateres fortløpende. Dette sikrer at du rapporterer i tråd med regelverket. Systemet varsler deg om rapporteringen inneholder feil eller mangler før innsendelse.
Ved å bruke samme data til PORT som til regnskapet, noter og EIOPA-rapporteringen, sikrer du konsistens i rapporteringen. Dette vil spare deg for mye tid og eventuelle tilbakemeldinger fra Finanstilsynet.
PORT-Regelverk