Regnskap etter oppstillingsplan

Supervision ivaretar også regnskapet ditt, og produserer enkelt både årsregnskap, kvartalsregnskap og andre perioderegnskap. Regnskapet produseres etter oppstillingsplan som er i tråd med regnskapsforskriftene for pensjonskasser, skadeforsikringsselskaper og livforsikringsselskaper.

Løsningen er skreddersydd for å håndtere problemstillinger rundt regnskap som gjelder disse bransjene.

Produser regnskapet med noen få tastetrykk

Det eneste du behøver å gjøre for å produsere regnskapet etter oppstillingsplan, er å importere selskapets råbalanse. Da er du klar til å produsere selskapets års- og kvartalsregnskap. Forutsetningen er at du har gjort et godt forarbeid med kontooppsettet i systemet.
Regnskapet kan inneholde både notehenvisninger og signaturfelter, og du kan selv legge på egen logo. Du kan også produsere hele notesettet om du ønsker det.
Fjorårstall og tall for tidligere perioder har du allerede inne i systemet, og hentes inn automatisk når du har brukt det en stund.