Solvens II-rapportering gjort enkelt

Solvens II-rapportering har økt byrden ved tilsynsrapportering betraktelig. Det er derfor viktig med effektive systemløsninger for å unngå det som kan være en stor tidstyv for forsikringsselskapene. Å identifisere og løse datakvalitetsproblemer kan være utfordrende, men bidrar i stor grad til å forenkle rapporteringen fremover. Det er her Escali kommer inn i bildet...

Escali Supervision

Escali Supervision er et rapporteringsverktøy som brukes av forsikringsselskaper for Solvens II-rapportering. Programvaren har full støtte for alle de kvartalsvise og årlige rapportene som skal rapporteres til tilsynsmyndighetene.
Les mer om Escali Supervision for forsikringsselskaper

XBRL-konverterer

Solvens II-rapportene må sendes inn på XBRL-format. I Escali Supervision er det et innebygget verktøy for å enkelt produsere rapportene på dette formatet for innsendelse. Rapportene blir også produsert på et leservennlig Excel-format.
Les mer om XBRL-konvertering i Escali
Oslo Office Building

EIOPAs XBRL-taksonomi og valideringsregler

Når Solvens II-rapporten produseres på XBRL-format i Escali, settes det også i gang en omfattende validering av rapporten basert på EIOPA sine valideringsregler. Valideringen krever at data fra ulike kilder er konsistente med en svært høy grad av nøyaktighet. Det er derfor en stor fordel å kunne kontrollere dataen på en grundig måte før innsendelse.
Les mer om XBRL-taksonomien
Businessman looking into camera
Book a meeting in the calendar

Integrasjoner mot eksisterende systemer

Escali Supervision kan integreres mot alt fra regnskaps- til porteføljesystemer for å gjøre datainnhentingen enklest mulig. Ved å bruke samme kilde for både regnskaps- og EIOPA-rapportering forenkler man avstemmingsarbeidet og man sørger for at man er konsekvent i de ulike rapportelementene.

Fondsgjennomlysning

Escali Financials hjelper deg med å samle inn og strukturere fondsinnholdsdata, mens Escali Supervision produserer rapportene for deg.
Les mer om fondsgjennomlysning for Solvens II